Uitgave boek “Nieuwkoop 2020, 750 jaar geschiedenis”

Bert Post van Uitgeverij Bert Post uit Noorden is sinds eind 2018 bezig geweest met het samenstellen van een boek over de geschiedenis van Nieuwkoop in die 750 jaar. In totaal tachtig mensen werkten mee aan dit boek. Zij schreven samen 101 artikelen.

Door de eeuwen heen heeft Nieuwkoop grote aantrekkingskracht gehad. Voor de Remonstranten was het in de 17de eeuw een veilig toevluchtsoord. De Haagse School schilders ontdekten het geheim van Nieuwkoop voor hun plein-air creaties.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn en
uitgever Bert Post. (Foto: Gemeente Nieuwkoop)

In dit boek staan verhalen over alle dertien dorpen die sinds 2007 de gemeente vormen. Verhalen over de jacht, tuinders, het leven in de polder en over een scheepswerf in Ter Aar. Ook de kunst, de muziek en de sport waarmee de dorpelingen hun vrije tijd vulden en vullen, worden van vele kanten belicht. En de geschiedenis zoals die ervaren is sinds 1270.

Eerste exemplaar

Donderdag 11 juni overhandigde Bert Post het eerste exemplaar aan burgemeester van Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn. De muziektent op het historische Reghthuysplein was hiervoor een mooie locatie.

“Kennis van de geschiedenis draagt bij aan het waardevol vieren van 750 jaar Nieuwkoop. Dit boek is uit deze gedachte ontstaan en is onmisbaar voor een authentieke Nieuwkoopse viering van dit jubileum.
Bert Post, Uitgeverij Bert Post

Het boek is te bestellen bij de Noordense uitgeverij, via info@uitgeverijbertpost.nl en 0172-408277.

www.uitgeverijbertpost.nl