Ontdek Nieuwkoop

Nieuwkoop is in 750 jaar verworden van een uitgestrekt moerasgebied vol veen, via akkerbouw en veeteelt, langs vervening met als gevolgen landverlies en wateroverlast tot een bebouwd lintdorp en de wederopstanding van de boeren. Het dorp Nieuwkoop telde op 1 januari 2010 in totaal 9419 inwoners.

De Reghthuystoren. (Foto: Anke Steffers)

Veel van toen is verdwenen. Toch is het oude Nieuwkoop op diverse plaatsen nog zichtbaar. Zoals met de Nieuwkoopse Plassen die vanaf de 16de eeuw ontstonden door vervening van het gebied. Jarenlang verdienden Nieuwkopers met en op deze plassen hun brood met turfsteken, rietsnijden en vissen.
Ook is Nieuwkoopse historie te vinden in Het Reghthuys met daarnaast de Reghthuystoren (zie foto) op het Reghthuysplein in het centrum van het dorp.
En De Hollandsche Leeuw, het oudste pand van Nieuwkoop, draagt nog steeds de naam ‘herberg’.

Maar er zijn meer monumenten en bezienswaardigheden. Ontdek Nieuwkoop van toen en nu via:

samengesteld met de website van de Nieuwkoopse toeristische organisatie ‘Ontdek Nieuwkoop‘ en VVV Nieuwkoop