Turfwinning quiz

Natvenen.

Heb je de pagina over de turfwinning ook goed gelezen? Beantwoord dan de 10 vragen hieronder. Het antwoord van de eerste 9 vragen kun je vinden op de website, de 10de vraag niet.

Heb je een blaadje en een potlood of een pen gevonden? Dan kun je jouw antwoorden daar op schrijven.

1. Wat is hetzelfde als turf?

a. klei
b. gedroogd veen
c. brooddeeg

2. Waarvoor gebruikten ze turf vooral van de 16de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog?

a. tegen kiespijn
b. om gaten in dijken te dichten
c. als brandstof

3. Hoe heette het land waar de veengrond, gemengd met water, werd gelegd?

a. veenmassa
b. landbouwgrond
c. legakkers

4. Waarmee persten de arbeiders het water uit de veenmassa dat te drogen lag?

a. met klomplaarzen met daaronder plankjes
b. met een stikijzer
c. met een krabber

5. Hoe zorgden ze dat de turf droog bleef als deze als turfsteupel was gestapeld?

a. ze legden er een groot zeil overheen
b. ze dekten de stapel af met riet en graszoden
c. ze maakten vuren naast de stapels

6. Hoe heette het dorp dat verdween, omdat er te veel veen was weg gegraven?

a. Noorden
b. Aarlanderveen
c. Schoot

7. Hoe heetten de Nieuwkoopse Plassen in die tijd?

a. Groote Poel
b. Kleine Poel
c. Nieucoops Water

8. Hoe heette de schep waarmee ze het opgebaggerde veen op het land wierpen?

a. de slikhaak
b. de kolenschop
c. de hoosschop

9. Wat trokken de arbeiders aan om zich niet te bezeren aan de schelpjes die in de veengrond zaten?

a. wollen handschoenen
b. turfhandschoentjes
c. een muts

10. Wat voor gaten ontstonden er door het uitbaggeren van veen?

a. moddergaten
b. kaasgaten
c. petgaten

Klaar?

Heb je alle vragen beantwoord? Kijk dan hoeveel vragen je goed hebt via het antwoordenlijstje.